Open Statement

Ett gemensamt ansvar för en hållbar framtid. Vår vision: Världens mest hållbara idrottsevenemang

Open Statement - vårt hållbarhetsarbete

Vi på Stockholm Open tar ansvar för evenemangets påverkan på människa och miljö. Vi vill skapa positiva värden som lever kvar efter turneringen. Vi vill också inspirera andra idrottsevenemang att jobba med hållbarhetsfrågor och samtidigt bidra till de Globala målen för hållbar utveckling.

Visionen är stor, och resan dit kommer att ta tid. Processen är bara påbörjad och vi välkomnar er att ta del av utvecklingen här under årets gång. Med inspel från våra intressenter håller vi just nu på att ta fram en hållbarhetsstrategi. Denna sida kommer att uppdateras med en beskrivning på våra hållbarhetsmål och vilka aktiviteter vi tänker genomföra för att uppnå dessa.

För att leda oss framåt arbetet har vi tagit hjälp av företaget Trossa. Trossa kommer att kombinera helhetsperspektiv med specialistkunskaper inom miljö, kemikalier, socialt ansvar och hållbarhetsredovisning för att hjälpa oss på resan mot visionen att bli världens mest hållbara idrottsevenemang.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill bidra med just dina idéer till ett hållbart evenemang i världsklass!

Kontakta oss

line divider

line divider