Partnerskap

Ett partnerskap öppnar upp möjligheten att aktivera ert varumärke både on och off-site och låta målgruppen få uppleva ert varumärke med alla sinnen.

Main Partners

Official Partners

Partners

line divider

Evenemangsoperatör

Grundare och organisatör

Klubblogotyper för KLTK, Tennis Stockholm samt SALK