Partnerskap

Ett partnerskap öppnar upp möjligheten att aktivera ert varumärke både on och off-site och låta målgruppen få uppleva ert varumärke med alla sinnen.

line divider

Evenemangsoperatör

SPG Events logotyp

Grundare och organisatör