Partnerskap

Ett partnerskap öppnar upp möjligheten att aktivera ert varumärke både on och off-site och låta målgruppen få uppleva ert varumärke med alla sinnen.

Thank you, to all of our partners!

Together we aim to lift and celebrate tennis and create a world class event!

Main Partners

Official Partners

Partners

Other/collaborations

Media partners

line divider

Evenemangsoperatör - Stockholm Open AB

Grundare och arrangör

Klubblogotyper för KLTK, Tennis Stockholm samt SALK