Partnerskap

Ett partnerskap öppnar upp möjligheten att aktivera ert varumärke både on och off-site och låta målgruppen få uppleva ert varumärke med alla sinnen.

line divider

Thank you, to all of our partners!

Together we aim to lift and celebrate tennis and create a world class event!

Main partners

Official Partners

Partners

Evenemangsoperatör

Grundare och organisatör

Klubblogotyper för KLTK, Tennis Stockholm samt SALK