Open Statement

Ett gemensamt ansvar för en hållbar framtid. Vår vision: Världens mest hållbara idrottsevenemang

Open Statement - vårt hållbarhetsarbete

Vi på Stockholm Open tar ansvar för evenemangets påverkan på människa och miljö. Vi vill skapa positiva värden som lever kvar efter turneringen. Vi vill också inspirera andra idrottsevenemang att jobba med hållbarhetsfrågor och samtidigt bidra till de Globala målen för hållbar utveckling. Vår vision är att skapa en hållbar tennisturnering i världsklass!

Visionen är stor, och resan dit kommer att ta tid. Processen är bara påbörjad och vi välkomnar er att da del av utvecklingen här under årets gång.

Stockholm Open grundades 1969 på initiativ av forne världsspelaren Sven Davidsson och ägs idag av KLTK till 40 procent, SALK till 40 procent och Tennis Stockholm till 20 procent. Stockholm Open är världens äldsta inomhusturnering och den enda i ATP-touren som spelas i en riktig tennishall, i Kungliga Tennishallen. Stockholm Open äger rum under en vecka i oktober och engagerar cirka 350 volontärer och över 30 000 besökare.

Hållbarhet ska genomsyra hela Stockholm Opens verksamhet och genomförande för att skapa värden som lever kvar efter turneringen. Denna hållbarhetspolicy innehåller Stockholm Opens avsedda prioriteringar, ansvar och bidrag till en hållbar utveckling.

I vår hållbarhetsstrategi, som har fastställts utifrån turneringens intressenter, påverkan på människa och miljö, samt vilka möjligheter och utmaningar det innebär för verksamheten, inkluderas fyra fokusområden:

  • Minskad klimatpåverkan
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Tryggt och inkluderande genomförande
  • Gemensamma värderingar och hållbar ekonomi

Genom ett målmedvetet och strukturerat arbeta för minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning samt tryggt och inkluderande genomförande så kan vi tillsammans och med gemensamma värderingar även bidra till en ren och tillgänglig tennis.

Stockholm Open stödjer Agenda 2030 i sin helhet. Alla anställda har både ansvar och möjligheter att bidra till flera av de Globala målen för hållbar utveckling. Vi står även bakom FN-initiativet Sports for Climate Action, ett gemensamt arbete för att minska det klimatavtryck som sportorganisationer ger upphov till.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill bidra med just dina idéer till ett hållbart evenemang i världsklass!

Kontakta oss

Tennisbussen

Stockholm Open vill skapa ett hållbart evenemang i världsklass, och i arbetet med detta krävs hållbara partners i världsklass. En sådan partner som vi är glada att presentera är Nobina, Nordens ledande kollektivtrafikföretag. Tillsammans kommer vi under turneringsveckorna att ordna linjebussar från Stureplan upp till Kungl. Tennishallen.

Vår gemensamma önskan till alla besökare: Lämna bilen hemma - ta bussen!

"Att underlätta rörligheten och minska belastningen på miljön är centralt för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle – lokalt och globalt. Vi vill med partnerskapet lyfta fram transportlösning med buss som en åtgärd för minskade utsläpp och bidra med en logistisk lösning som främjar intresse för sporten och anrika Stockholm Open samt besökarnas upplevelse och resa till och från turneringen." 

 

LÄS MER OM SAMARBETET HÄR

line divider

Hållbarhetspolicy

För mer information om vårt hållbarhetsarbete, hur vi arbetat fram denna samt vilka fokusområden och mer konkreta ambitioner vi har inom dessa områden för kommande år är ni välkomna att kika på vår hållbarhetspolicy.

VÅR HÅLLBARHETSPOLICY